कवि साम्राट ' तलंब्राल वर्णन

చంద్ర రేఖ వంటి ' భూమిజ ' తలపైన తెల్లని మబ్బు ల్లాగా ఉన్నవి 'ముత్యాలు '.
తల్లి మేను పైన ,రఘు పతి ,వినీలాకాశము వోలె ,సుందర తరముగ భాసించ సాగెను ."
ఈ 'ఆట వెలది ' ని తిలకించండి.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

" చంద్ర రేఖ పయినిసన్నని తెలి మొయి :::
ళ్ళాడినట్లు ,ముత్తియమ్ము లాడె:::
తల్లి మేను పయిని నల్లని యాకాశ మట్లు :::
రామ చంద్రు డందె యుండె."
:::::::::::::::::::::::::::::

" ప్రతి చైత్ర శుద్ధ నవమికి :::
వితతంబుగ తెలుగు నేల విరిసెడు జల్లుల్ :::
సిత ముక్తా సదృశంబులు
ప్రతనులు తలబ్రాల వేళ వచ్చె చిట పటల్.
::::::::::::::::::::::::::
...........................

1 Comment:

  1. అజ్ఞాత said...
    మీరు టపాల శీర్షికలు హిందీలో ఎందుకు పెడుతున్నారో తెలుసుకోవచ్చా??

Post a Comment