time ,endless
చరిత్రల సృజన దాయినీ!

By kadambari piduri, Feb 5 2009 8:33PM


కాలం 
జీవితమనే ముఖమల్ వస్త్రాన్ని నేస్తూన్నది 
తన నఖములనే కత్తిరించి 
ఋతువుల జరీ అంచు పూవులలో 
శ్రద్ధతో పొదుగుతూన్నది 

తన అంగుళులనే ఉత్తరించి 
రోజుల దారాలుగా పేని 
ఆ వలువను 
రకరకాల ఆకృతులుగా 
కుడుతూ, వివిధ దుస్తులను 
తయారు చేస్తూన్నది కాలము 

కాలమా! 
ఊహకు అందవు నీవు 
చిత్రంగా ఏ చిత్రాలకూ,ఫొటోలకూ 
అలవి కాని దానివి నీవు! 

కనీసం, కవి కలములో నుండి 
పొదుగుతూన్న అక్షరములకైనా 
అందుతావా నువ్వు? 

అనంత యుగాల సందర్శినీ! 
అద్భుత చరిత్రల మాతృ దేవీ !


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


woman in houseనిద్రా వినువీధి

By kadambari piduri, Mar 10 2009 5:57PM

ఒక్క సారిగా ఎగురుతూన్న కలల విహంగాలతో 
నా నిద్రా వినువీధి క్రిక్కిరిసి పోయింది 
కిలకిలా రావాల సందడిలో 
ఏవేవో ఊసులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి 
తారకల మిలమిలల మధ్య 
నింగి నుంచి నేలకు 
సుతి మెత్తగా జారుతూన్న 
పొగ మంచుల తెలి వలపు తెరలు 
అందాలకు నెలవులై 
కనువిందు చేస్తూన్నాయి. 

ప్రేయసీ! 
నీ క్రీ గంటి చూపుల గూటిలో 
ఒదిగి పోయిన 
నా హృదయ మొక బంగారు పిచ్చుక. 

అందుకే, 
దరహాసినీ! 
ఈ జీవితం నీకే సొంతం! 

(ఆంధ్రభూమి వార పత్రిక, 2008లో ప్రచురణ ) 


''''''''

pious,singing wwomanతెలుగుతల్లి

By kadambari piduri, Feb 28 2009 10:35AM
వన్నె వాసి కెక్కె 
నా తెలుగు భాష 
"తిన్నె పసిడి"కెక్కె 
నా తెనుగు భాష // 

చుక్క చుక్కను తెనుగు 
అక్షరమె మెరిసినది 
పచ్చ పచ్చని చేల 
నాంధ్రమ్ము మురిసినది // 

తెఱచినది భాషను 
దిక్కులంచుల దాక 
పరచినది భావాల 
నింగి ఆవల దాక //


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

creeperద్యుతులు

By kadambari piduri, Feb 11 2009 5:14PM


కవిత్వము పారే సెలయేరులోన 
ప్రతి ఫలించు ఆదిత్య తేజస్విని. 

ప్రాచీనమైనా, అర్వాచీనమైనా 
ఛందో మయ ఇతిహాసములు 
కవితా శైలముల నుండి 
ఉరికే జలపాతాల 
నిరంతర సందడి! 
ఛందో బద్ధ కావ్య,ప్రబంధాలైనా, 
ఆధునిక గాయాలైనా 
కావ్యమనే కోటలలో 
నివసించే జనావళి సందడియే! 

సౌహార్ద్ర భావ నీరదముల నీడలైనా 
విస్ఫు లింగ జ్వాలలను విసిరే తీక్షణతలైనా 
కవితా ప్రభా విస్తరణలకు ఆస్తరణములే! 

ప్రభాత భాను ద్యుతి కోమలములు 
మధ్యాహ్నపు చండ ప్రచండములు 
మలి సంధ్యారుణ కాంతులు 
సేద దీర్చు సాంద్ర మంద్ర గీతికలు 
అన్నీ,
అవి అన్నీ 
సదా ప్రవహించే కావ్యత్వ వాహినిలో 
ఒసగును 
అందమైన కాంతుల సముదాయములను 

అవి ,
ఆణిముత్య కాంతి పూలు .

జలములచే చేయ బడిన 
సమ శీతోష్ణము స్థితి 
పేరే కావ్యత్వము .


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

lovely flowers
చిట్టి చేమంతులు (37 నుండి 40)

By kadambari piduri, Feb 10 2009 5:40PM

41)నవ్య సాహితి నిండు పేరోలగమున 
కవితా రాణికి 
లఘు కవితల అక్షింతలతో 
సౌహార్ద్ర ఆశీర్వచనమ్ములు. 

42)అమావాస్య అవగుంఠనమును 
మడిచి మడతబెట్టి,దాచి 
వస్తూన్నది జాబిల్లి 
మెల్లగా! మెలమెల్లగా! 

44)తమాల పల్లవ సింహాసనమ్ముపై 
ఆసీనులైన వక్కలు 
ఎదురు చూస్తూన్నాయి 
మిత్రుడు సున్నము ఆగమనమ్ముకై! 

45) విహంగాల రెక్కల విదిలింపుల హంగామా! 
మాగన్ను నిద్దురలో నున్న 
మలయ సమీరాలు కాస్తా 
చలత్తరంగోద్భావులైనాయి. 

46) తొలి కారు మబ్బుల పాఠ శాలలలోన 
హాజర్లు అయ్యారు వాన బిందువులు 
ఇంకేం, మరి! ఇక అల్లరికి తయ్యారు! 


47)కనిపించదు,వినిపించదు, 
స్పర్శైనా తెలిపించదు! 
కానీ, 
భూ నభోంతరాళములనూ 
ఆక్రమించినది ఈ నిశ్శబ్దం! 
తానే ధ్వనికి జనని అయ్యినదీ, 
అదే కదా చిత్రం! 

water,petal gamesచిట్టి చేమంతులు -3

By kadambari piduri, Jan 10 2009 12:27PM


32)"పూలమ్మా!పూలు!" మా వాకిట్లో బృందావని! 
పుష్ప లావిక దించిన పూల బుట్ట! 


33)ప్రతి దొన్నె గదీ -పసిడి గిన్నె కన్నా అమూల్యం! 
మధువుల ఉరవడులతోటి తేనె పట్టు 

34)వేణువునకు గాలి పెట్టేను కిత కితలు 
గాలికి ఒసగేను మురళి -రాగాల పులకింతలు. 

35)చైత్రోదయ చంద్రిక అధరముల వెలుయు నవ్వులు 
ఇట, కోయిలల కుహు కుహూ రావమ్ములు. 

36)అరకు లోయ, కొండలు 
ప్రకృతి నాట్యరాణి చరణములకు పసిడి మువ్వలు. 

37)గడియారంలోని రెండు ముల్లులు 
నేను, నన్నంటిన నా నీడ. 

38)పడవ సరంగు ఎత్తాడు తెర చాప 
తొలి కిరణ సంతకము ఉదయ భాస్కరునిదే! 

39)ధ్వనులు ఎలాగైతేనేం, 
ఆశ్రయాన్ని పొందాయి నిశ్శబ్దంలోన! 

40)తూర్పు అంటే నాకు మక్కువ. 
ఉషోదయానికది గ్రీటింగ్ కార్డుకదా!

tiny fishesచిట్టి చేమంతులు (21 నుండి)

By kadambari piduri, Jan 9 2009 7:19PM

21) పర్వతాలలో ,హిమానీలపై || 
"మానవ హంసల" "స్కేటింగ్ ఈదులాటలు || 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
22) వాల్చి ఉన్నది 'నులక మంచము'; 
క్రింద; నీడల వలలో 
"వెన్నెల జాడల మీనములు". 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
23)పూజ గదిలోనుండి ,చిరుగంట కిణ కిణలు; 
నాణ్యమైన నాణెముల వలే, 
ఇప్పుడు ,'చెవులు ,'చెవులు'గా చలామణీ అవుతూన్నాయి 
ఆహ్లాదపు సవ్వడులు ముద్రితమైనాయి కదా మరి ! 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
24)పెళ్ళి పందిరిలొ ,గుంజలు,స్తంభాలు 
ధరియించాయి, తెల్లని ట్యూబ్ లైట్ లాల్చీలను. 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
25) అలుపు సొలు పెరుగనిది,"కడలి తల్లి" 
తీరముల శిశువులకు - అలల జోలల పాటల 'కల్ప వల్లి'. 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

26)స్టవ్వు,అరుగఅలు సర్పావతారములు! 
పాలు పొంగి చాలా సేపయ్యింది; 
పొరలు,పొరలుగా క్షీర కుబుసమ్ములు. 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

27)సుందర కిటికీల రాజ మహళ్ళు 
గోరింట డిజైన్లతో అఱ చేతులు. 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

28)మాటల మూటలు 'రేడియోలు,ఆడియోలు' 
దృశ్యాల అక్షయ పాత్రలు "టీ.వీ ,.,,వెండి తెరలు" 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

29) మేడలలో సోపాన పంక్తులు 
"వీణా ధారిణి" వోలె భవంతులు. 


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

30) దేవళమ్ములు 'కాంచన భరిణలు' 
తోట నింపుతూన్నది, 
పరిమళ పుప్పొడి కుంకుమలతో. 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

31)రామ చిలుకల గుంపు వచ్చి, వాలినవి 
కొమ్మలు,తీగలు 'పచ్చల నెక్లెసులు". ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''''

simple flowersచిట్టి చేమంతులు -2

By kadambari piduri, Jan 5 2009 11:57AM


6)సంక్రాంతి సంబరాలు, అంబరమున పతంగీలు 
నీలి నింగి చీర పైన వన్నెల గాలి పటాల అద్దకములు! 

7)నది కెరటాల వీణా తంత్రుల 
జ్యోత్స్నాంగుళులతో 
మీటుచుండెను పున్నమి జాబిలి. 

8)ప్రశ్నార్ధకమల్లే ఎత్తి ఉన్న ఆ తెరచాప! 
నిరంతర జీవన సమరానికి 
"ఛలో! ఛలో! రైట్! రైట్"అంటూ 
వేసిన టిక్ మార్కు వలె 
పడవ సరంగులు వేసే తెడ్డు 

9)జన రద్దీతో జంక్షన్ 
సిగ్నల్ కొమ్మకు తేన పట్టులు. 

10)బల్బు తోరణాల పెళ్ళి వారిల్లు 
బుట్ట గౌనుల పాపాయి. 

11) వాహనాలతో పార్కింగ్ స్టాండు 
వరుస మెట్లతో 'పియానో వాద్యం'. 

12)ఎక్కాల బుక్కులో , గణితముల నోట్సుల్లొ 
ప్లస్ , మైనస్సులు, ఇజీక్వల్టులు 
సాధించు బ్రతుకు లెక్కలకు 
మార్గ సూచికలు. 

13)ఇంటూ,బ్రాకెట్, కుండలినీ 
ఇత్యాదులుగా సమీకరణములు 
సంఖ్యల విలువల తూచు తరాజులు. 

14)పొగాకు కాడలు చుట్టీ, చుట్టీ 
పొగాకు చుట్టను తయారించెను తాతయ్య! 
"అబ్బోసి!!! పాల కడలి తన 'దోసిలి' అంట! 
ఆది శేషుడు పిడికిలిలోనట!!! 

15)బారు, బారులుగ 
నింగిని పక్షులు 
మబ్బుల పసిడిని 
పొదిగిన మణులుగ 
నీలాంబరపు పాపిటి బిళ్ళగ! 

16)పెను ఉరగము పడి ఉందా? 
టూత్ బ్రష్ పై వేసిన పేస్టు! 
(ఉరగము: కొండ చిలవ). 

17)డ్రస్సింగ్ టేబులు, బొట్టు, పౌడర్లు 
గాజులు, సెంట్లు, నెయిల్ పాలిషులు 
అలంకార విజ్ఞాన శాస్త్రమున 
అందము లొలికే బొమ్మల కొలువు. 

18)ఉదయారుణ కిరణాల వెల్లువ 'వల'లో 
సరసులు, తరువులు, సకల సామగ్రి 
మిలమిలలాడే మత్స్యములు. 

19) సాహిత్యములను రచియించమనీ 
భువిపై వరుసగ రేఖలు గీస్తోంది 
ఊచల కిటికీ! 
ఔను మరి! నేడు పున్నమి కదూ! 

20)ఎంబ్రాయిడరీ డిజైనులు 
కుడుతూన్నది వనిత. 
పైకీ, కిందకి సాగే దారము 
నాగిని చేసే నాట్యాలు. 


small flowers

చిట్టి చేమంతులు

By kadambari piduri, Dec 11 2008 8:16PM
(చిటికెలు):::::: 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
!)వెన్నెల కమతములో 
సాగు చేసీ,చేసీ అలిసి పోయినది "జాబిల్లి" 
అలసి సొలసిన ఆ శశి బింబము 
మబ్బు తిన్నెపై కూర్చున్నాది 
సేద దీర్చుకొనుచూ ఉన్నది 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

2)కోవెలలోని ఆకాశ దీపాలు, 
నును లేత వెన్నెలలు 
కల బోసుకొనుచున్న ఆ కబురులు ఏమిటొ? 
ముచ్చట్లు, ఊసులు లెక్క లేనన్ని! 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

3)చిరు చిరు చుక్కలతోటి 
కుట్టి ,వేసిన విస్తరిలాగా 
ఈ నీలాకాశము : 
ప్రిదిలి పోతూన్నట్టి సున్నిత భావాలను 
మరల ప్రోది చేసి , 
తిరిగి, మన కిస్తూన్న ఈ ప్రకృతి.. 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
4)పుష్కర వేళల నదీ జలముల 
స్నానములాడే జన సందోహము 
ఇప్పటిదాకా , 
నీటి అద్దముల తన సొగసు,వయారములు 
తనివి తీరగా తిలకిస్తూన్న 
నీలి నింగి తెల బోయినది, 
"తన ప్రతి బింబమును కను గొన లేక!" 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

5)మర్రి చెట్టు ఊడలందు, 
ఆ నడుమను గోచరిస్తు చందమామ 
తులసి కోట గూటిలోన 
వెలిగించిన దీపములా! 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


cloudy tunes'''''''''''''''''''''''''''''' అన్వేషణ :::
''''''''''
ప్రేమ తత్వపు వినీలాకాశములో ఊహల మేఘ మాలికలు
అత్యద్భుతవర్ణసమామ్నాయములుగా సాక్షాత్కరిస్తూన్నాయి. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

తరుణీ! "
అన్వేషణ"ను కడిగి
సిద్ధ పరిచిఉంచాను, పారదర్శకముగా! 

అదేమిటో గానీ,
నా అన్వేషణా దర్పణములో నుండీ నిను కన్నులారా కాంచాలనే
నా ప్రయత్నము
నీరు గారి పోతూనే ఉన్నది: నీవెప్పుడూ అస్పష్టముగానే 
గోచరిస్తూన్నావు

ఆ నీరదముల మాటున ఒదిగి, బిక్క్కపోయి ఉన్న
ఆ ఇందు బింబములాగా! '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''లలన చూపులలోన ,తొంగి చూసే కలలు


కొమ్ములు లేని వింత పశువు

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

సంగీత ,సాహిత్య రసా

నభిజ~న స్సా క్షాత్ h

పుచ్చ విషా న .

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

ఎదురు చూపులు


సంగీతము

గీతం,వాద్యం ,తథా నృత్యం

త్రయం "సంగీత ముచ్యతే ! "

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

పాట, వాయిద్యము ,నాట్యము ;

ఈ మూ డింటి కలయికయే "సంగీతము" అన వచ్చును .

మెత్తనీ గూటిలోపదిలముగా ఉన్నావు !

విహంగమా ! కలవరపడకు !
పచ్చనీ కొమ్మలలో
ఒత్టైన ఆకు, పూవుల నడుమ
పదిలమ్ముగా నీవున్నావు సుమీ!

విహంగమా !కలవర పడకు.


విహంగమా !కలవర పడకు.


సంగీత,సాహిత్యములు

సంగీత జగత్తు :::::::::::

''''''''''''''''''''''''''''''''

౧)సంగీత మపి సాహిత్యం

సరస్వత్యా స్థన ద్వయం

ఏక మాపాత మధురం

అన్య దాలోచనామృ తం .

కను రెప్పలందున వన్నెల కోణాలెన్నెన్నో !


మన వేమన పద్యము

వేమన పద్య రత్నము ;;;;;;;;

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

పసుల వన్నె వేరు, పాలెల్ల నొక్కటి

పుష్ప జాతి వేరు ,పూజ యొకటి

దర్శనంబు లారు ,దైవంబు నొక్కటి

విశ్వ దాభి రామ వినుర వేమ !