అతనునికి ఆశ్చర్యము

అతనునికి ఆశ్చర్యము ;;;;;;;
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

పద్మనాభుని సుతుడు తెల్ల బోయేను,
"ఇట వేరొక్క పద్మమ్ము 
ఎటుల వెలిసేనని?!"
తనకు పోటీగా 
ఇంకొక్క బ్రహ్మను 
శ్రీ విష్ణు తేజమ్ము 
సృజియించెన"ని చాల 'శంకతోడ.'

తండ్రి విస్మయము కాంచి,
మన్మధుడు విభ్రమముతోడ
తనలోన తాను నవ్వు కొనసాగేను.

"ఉవిద సొగసుల రాసి
వెలసినట్టి వింత 
కనుగొనని విరియించి 
సృష్టి కర్తగ  
ఎటుల వెలసేనన?"ని. 

నిదుర వీణ

నిదుర వీణ ;; 
''''''''  
నీవు లేక కలలు రావు 
స్వప్న రహితమైన శూన్యముగా  
నా నిదుర మిగిలి పోయింది ఇచట.  
ముసురుకోనీయి,ముదితా!!! 
నీ నీలి ముంగురులను. 
తంత్రులై నీ కురులు అమరినంతనే  
"నాదు నిద్రా వీణియ" 
రాగ మోహనమై పల్లవిస్తూ, 
పులకించును,ఇది సత్యం!!
 
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

నా తోడు -నీడనా తోడు -నీడ ;;;
'''''''''' 

ఉచ్ఛారణకు లిపి తోడు ;
పదమునకు భావము తోడు ;
భావానికి రాగము తోడు;
భామినీ! వేరేల?
నాకు నీవే కదా,సదా తోడు నీడ ;
అమ్మ తోడు!


'''''''''

పిలుపులే రాగములైన వేళ

పిలుపులే రాగములైన వేళ ;
'''''''''''''''''''''''''
గాలి కలవోకగా ఊగేను తరుణి కురులు ::: ఈ పగటి కన్నులను తీర్చి దిద్దిన కాటుక రేఖ లాయెనుగా నీల వేణి నిడుపాటి కురులు.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "నా పిలుపు" రాగమై ఈ కాననంబున తన కొరకు వెదుకాడు. తాను కన రాక, తన రాక కొఱకై తనువెల్ల కనులయ్యి మనసంత ప్రాణమాయి తపియించి,తపియించి పిలుపు రాగములన్ని నీరవ నిశ్శబ్ద విను వీధిలోన కరిగిపోయాయి. గమకమ్ములై వణికి హిమ బిందులలొ తొణికి హేమంతు ఋతు రాణి నయనాశ్రు లైనాయి నా పిలుపులు. '''''''''''''''''''''''''''''

తెలుగుతల్లి

తెలుగుతల్లి

By kadambari piduri, Feb 28 2009 10:35AM
వన్నె వాసి కెక్కె 
నా తెలుగు భాష 
"తిన్నె పసిడి"కెక్కె 
నా తెనుగు భాష // 

చుక్క చుక్కను తెనుగు 
అక్షరమె మెరిసినది 
పచ్చ పచ్చని చేల 
నాంధ్రమ్ము మురిసినది // 

తెఱచినది భాషను 
దిక్కులంచుల దాక 
పరచినది భావాల 
నింగి ఆవల దాక //
Views (102) | Comments (4) 

నిద్రా వినువీధి

నిద్రా వినువీధి

By kadambari piduri, Mar 10 2009 5:57PM
ఒక్క సారిగా ఎగురుతూన్న కలల విహంగాలతో 
నా నిద్రా వినువీధి క్రిక్కిరిసి పోయింది 
కిలకిలా రావాల సందడిలో 
ఏవేవో ఊసులు వెల్లువెత్తుతున్నాయి 
తారకల మిలమిలల మధ్య 
నింగి నుంచి నేలకు 
సుతి మెత్తగా జారుతూన్న 
పొగ మంచుల తెలి వలపు తెరలు 
అందాలకు నెలవులై 
కనువిందు చేస్తూన్నాయి. 

ప్రేయసీ! 
నీ క్రీ గంటి చూపుల గూటిలో 
ఒదిగి పోయిన 
నా హృదయ మొక బంగారు పిచ్చుక. 
అందుకే, 
దరహాసినీ! 
ఈ జీవితం నీకే సొంతం! 

(ఆంధ్రభూమి వార పత్రిక, 2008లో ప్రచురణ ) 
Views (80) | Comments (1) 

జ్ఞానజ్యోతి


జ్ఞానజ్యోతి

By kadambari piduri, Feb 4 2009 11:18AM

ప్రకృతిలో పులకింత 
పైర గాలి చకిలిగింత 
ఉషా కాంతి మెళకువింత ! 
దిశా వాణి పలకరింత 
అహో! వింత 
లింతింతలు సందడించ 
ఏలనో?నేడింకా 
ఈ గుండె వీణ మ్రోగదు 

మాధ్యాహ్నపు భాను తేజ 
అధ్యయనాహ్వాన 
మహోత్సవాల హేలలు, 
మహోత్సాహ మాలలు 

తీవ్ర తపో నిమగ్నాగ్ని 
మధ్యంబున సకల జగతి 
ఇంకా, 
తీవ్రత పోని కీలల 
క్రీనీడల తరు, విహంగ, జీవాళి 
ఏలనో? మది ఆపదు అన్వేషణ! 
సంధ్యారుణిమ 
అలదుతూన్న నీలిమతో 
రాత్రి కుడ్యమ్ముపయిన 
తారకల దీపావళి! 
ఏలనో? హృది నింకా 
జ్ఞానజ్యోతి వెలుగదు! 

తుది గమ్యం

తుది గమ్యం

By kadambari piduri, Feb 26 2009 9:37AM
1)మొక్క వోనిది మానవత్వం - మాసి పోనిది మహా ధర్మం 
సాగి పోరా! నీదు గమ్యం - తొణకనీకోయ్ గుండె ధైర్యం 

2) అడగకోయీ , కారణాలు - వెతకకోయీ వేయి చిల్లులు 
పెంచ వోయీ మమత మొక్కలు - అడవి కూడా విరియు తావులు 

3)పాత పాటకు కొత్త గమకం - నత్త నడకకు నూత్న వేగం 
రాగ మేదైనా , దారి ఏదైనా , మాధుర్యమె తుది గమ్యం 

4)పచ్చనాకుల నందనమ్మిది - పచ్చ తోరణ , రంగ వల్లులు 
పచ్చ కెంపుల పర్ణ కుటిని- మంచికిచ్చట గోరు ముద్దలు 

5)మంచి చెడుల వింగడింపు - ఆశలందున రంగరింపు 
సంఘమందున చదువు నేర్చిన మనిషి జాడలు ఇంపు నింపు.

lines,curves
ఏమిటీ విచిత్రము?!

స్థాణుః స్వయం,మూల విహీన ఏవ ;
పుత్రో విశాఖోఓ రమణీఈత్వ పర్ణా ;
పరోప నీతైః కుసుమై రజజస్రం ;
ఫలత్వభీష్ఠం కిమిదం విచిత్రం
.;;;;;;;;;;;;;;
(సీతాకోక చిలుకలు మున్నగు) ఇతరులు

తాత్పర్యము ;;;;;;
'''''''''''''''''''''''

చెట్టు రమణీయమైన ఆకులతో శోభిల్లును. (సీతాకోక చిలుకలు మున్నగు) ఇతరులు తెచ్చిన పూవుల పుప్పొడితో మొలకలెత్తును. పళ్ళు పండిస్తున్నది.

ఏమిటీ విచిత్రము?!

'''''''

coffee cup

నర్సాపూరు కుర్చీ

;;;;;;;;;;;;

నర్సాపూరు కుర్చీ

జంబునాథంకు గత పదేళ్ళుగా ఒక తీరని కోరిక అలాగే మిగిలి పోయింది.

 అది మరీ తీర్చుకోలేని గొంతెమ్మ కోరికేం కాదు.

జంబు ఓ మధ్య తరగతి ఉద్యోగి. కొంచెం కష్టపడితే ఆ కోరిక సులువుగానే తీరుతుంది కూడాను. కానీ జంబూకీ, పొదుపుకీ చాలా పెద్ద లింకు ఉన్నది. "పొదుపు చేయండోచ్!" అంటూ ఎలుగెత్తి నేషనల్ సేవింగ్సు వారి ద్వారా ఘోష ప్రభుత్వ ప్రచారానికి తగిన విధేయుణ్ణి చూపించమంటే ఇదిగో ఈ జంబునాథాన్ని చూపించి చక్కా ప్రైజుని కొట్టేయవచ్చు.

ఏతా వాతా తేలేదేమంటే జంబునాథం బహు పొదుపరి!

 డబ్బు తప్పని సరైతే తప్ప ఖర్చు పెట్టే ప్రశ్నే లేదు. పోనీ అంటే,

 పూర్వ కాలంలో రెక్కలు కట్టుకుని ఎగిరి వచ్చి, 

వరాలను గుప్పించే దేవుళ్ళూ,గంధర్వ కన్యలూ ఈ కాలంలో లేరు గదా, ఖర్మ!

ఇంతకీ మన హీరో గారి కోరిక ఏమిటంటే మరీ పెద్దదేం కాదు. జంబుకి ఊహ తెలిసినప్పటినుంచీ "నరసరావు పేట కుర్చీ" తన స్వాధీనంలో ఉండాలని ఒకటే తపన. ఐతే ఆ కుర్చీని "నర్సాపూర్ కుర్చీ"అని పిలవడానికి అలవాటు పడ్డాడు మన జంబునాథం. చిన్నప్పుడు వాళ్ళింట్లో ఆ మారు మూల పల్లెలో ఒక నర్సాపూర్ కుర్చీ ఉండేది. దానిని వసారాలో వేయించుకుని, తన తండ్రి అందులో మాత్రమే కూర్చుని కరణీకం చేసేవాడు. పిల్లలు ఇంకెవరైనా కూర్చుంటే, తల్లి బ్రహ్మ ప్రళయాన్ని సృష్టించేది. అడపాదడపా తండ్రి ఇంట్లో లేనప్పుడు దొంగచాటుగా అందులో కూర్చుని ఏదో గొప్ప విక్రమార్కుని సింహాసనంలో కూర్చున్నంత ఆనందాన్నీ, అనుభూతినీ ఆస్వాదించే వాడు. మన చిట్టి పొట్టి బాల జంబునాథం పెద్దయిన తర్వాత అంటే తండ్రి కాలం చేసాక చేసిన పంపకములలో ఆ నర్సాపూరు కుర్చీ కాస్తా జంబూ అన్నగారికి హక్కు భుక్తమైపోయింది.

"నువ్వు బస్తీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నావు గదా! ఈ కాలపు ఫాషన్లకు తగ్గట్లుగా ఫర్నిచర్లూ, సోఫాలూ కొనుక్కో జంబూ!" అని పెద్దల ఉచిత సలహా! ఆ విధంగా మన జంబునాథము గారి కోరిక నెరవేర లేదు.

****

ఐతే ఈ మధ్యనే అనుకోకుండా అతని చిన్ననాటి స్నేహితుడు నాగప్ప తటస్థపడ్డాడు. నాగప్ప చెయ్యి తిరిగిన వడ్రంగి. ఆతన్ని చూడంగానే తన మధుర వాంఛకు చిత్రీక పట్టడము మొదలెట్టాడు జంబునాథం.నాగప్పకు సరీగా తెలీదుగానీ,జంబు చెప్పిన ఐడియా ప్రకారమే మొదలెట్టి,అద్భుతంగా కుర్చీని తయారు చేసాడు. మొత్తం మీద డబ్బు బాగా వదిలినా నర్సాపూరు కుర్చీని మించిన కుర్చీని తయారు చేసాడు మన హీరో!దిగ్విజయాన్ని సాధించిన సామ్రాట్టులా మహదానందంతో ఓ చిన్న లారిలో స్వగ్రామం నుండి తయారించిన ఆ ఆసనంతో దిగాడు ఓ సుదినాన. శ్రీమతి ఆశ్చర్యంతో తొంగి చూసింది. భువన విజయము కొలువు కూటములో శ్రీ కృష్ణ దేవరాయలు కూర్చునేటంత గొప్ప రత్న సింహాసనము అంత పెద్ద కుర్చీని నలుగురు కూలీలు సోపాలు పడుతూ మోసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టారు. జంబు ఐదు రూపాయలు బోతే, "ఇంత బరువును తెచ్చాం బాబూ! మా కష్టానికి కిట్టదు."అంటూ భీష్మించుక్కూర్చుని ఇరవై రూపాయలు వసూలు చేసి రొండిన దోపుకుని వెళ్ళిపోయారు.

విజయగర్వంతో కాలరెగరేస్తూ భార్య వైపు చూసాడు. కానీ ఆమె వదనారవిందంలో జంబు ఆశించిన ఫీలింగ్సేమీ అగుపడ లేదు. "మనం ఉంటూన్న ఒకటిన్నర గది అద్దె కొంపలో ఇంత పెద్ద కుర్చీని పెట్టుకునేటందుకు చోటేదీ? నా నెత్తిన పెట్టండి సరిపోతుంది" అంది ఆవిడ ధుమధుమలాడుతూ!

*******

నిజమే!తనా సంగతినే ఆలోచించ లేదు.ఈ గదీ,వెనకే వంటిల్లూ!ఇప్పుడీ కుర్చీ పక్కనుండి ఒక సన్నటి మనిషి మాత్రమే నడవ గలిగే చోటు మిగిలి ఉన్నది. 

తర్వాత మూడు నెలలు ఎలాగోలాగ కాస్త ఇబ్బందిగానే గడిచి పోయాయి. ఓ సారి జంబు క్యాంపు కెళ్ళి,వారం తర్వాత వచ్చేసరికి జంబూకు,తన గృహాంగణములో రెండు స్టూళ్ళూ, ఒక టీపాయ్ అగుపించాయి. తెప్పరిల్లి, తేరుకునీ చూసేసరికి అవి నర్సాపూరు కుర్చీ రూపాంతరాలే అని అర్ధమై పోయింది. శ్రీమతి పాపం చాలా కష్టపడి తన పుట్టింటి వారి ఆస్థాన వడ్రంగి దగ్గర కూర్చుని మరీ చేయించిందట!! నర్సాపూరు కుర్చీ కాస్తా రూపును మార్చుకుని,ఎత్తిన ఈ మూడు అవతారాలను ప్రదర్శిస్తూ అన్నది భార్య "ఇప్పుడు గది నిండుగా, అందంగా పొందిగ్గా ఉన్నది కదండీ!" వాటిని దర్శిస్తూ పూర్ జంబునాథం ఖిన్నుడై అలాగే నిలువునా నిలబడిపోయాడు.

(చతుర,అక్టోబరు సంచికలో ప్రచురణ) 

Views (110) | Comments (1) |
Add to Yahoo MyWeb