సిరా ,'గొలుసు కట్టు నవల', యాక్టర్లు

1) కాగితముల కట్ట ,కాయితాల బొత్తి ,::: టావు ,టావులు ,టావు పేపర్లు , దస్తా ,దస్తా వేజులు,దస్త్రం ,కవిలె కట్ట ,
2)సంచీ ,సంచిక ,సంపుటి
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
:::::::::::::::::::::::::::::
1) కలము ,పెన్ను ,పేనా, ఘంటము ,బాల్ పెన్ను ,ఫౌన్ టెన్ పెన్ను ,రీఫిల్ పెన్ను ,పెన్సిల్ ,స్కెచ్ పెన్నులు ,ఇంక్ పెన్ను ,
2) పాళీ ,రీఫిళ్ళు ,రీఫిల్సు ,
పెన్ను కాపు :::
1)సిరా ,ఇంకు
2)కజ్జలము,'గోల '
:::":::" కజ్జల ధ్వజము "=మసియే జెండాగా కలది,అనగా 'దీపమి '.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
పత్రికా పారిభాష్యములు ::::::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)పత్రికలు ,పత్రికా రచనములు ,పత్రికా కథనములు ,
2) ముద్రిత నవల , "సశేషము " ,మిగతాది వచ్చే వారము చదవండి .'
3) ధారా వాహిక , ధారా వాహిక నవల ,'గొలుసు కట్టు నవల ,::: నవలీకరణ ,(;;''సినీ కరణ '')

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1)నాటకము ,నాటిక ,రేడియో నాటకము , రూపకము ,
2) సినిమా ,రేడియోలో సంక్షిప్త శబ్ద చిత్రము ,
3) ప్రహసనము ,యక్ష గానము మున్నగునవి.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

నాటకము ::::::
,,,,,,,,,,
...........
1)నాటకములోని పాత్రలు ,
::::::
ధారులు ,యాక్టర్లు ,నటులు ,నటీ నటూలు ,,,::: నటి ,నటుడు ,ఆర్టిస్టు/లు ,డబ్బింగ్ ఆర్టిస్టులు , హీరో ,హీరోయిన్ ,హీరో హీరోయిన్లు ,ఫైటింగ్ మాస్టర్లు ,దూప్ ,
" అతను ,యుధ్ధ సన్నివేశాలలో ,హీరోకు "డూపు "గా వేస్తున్నాడు."
'విదూషకుడు ' ,కామెడీ యాక్టరు ,సైడ్ హీరో ,సైడ్ హీరోయిన్ ,కారెకృఅర్ యాక్టర్లు,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
అతిథి నటుడు/లు,,,../నటి,:::
గెస్ట్ యాక్టర్ ,చైల్డ్ ఆర్టిస్టు ,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1) "మట్టిలో మాణిక్యము "చిత్రములో భానుమతి యాక్షను చించేసింది."(="చాలా బాగున్నది,మార్వలస్!" ).
2)వాని నటన పేలవముగా ఉన్నది."
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

నాటక పరిభాష :::
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1) స్వగతము =తనలో తాను అనుకొనుట ,ఆ సీనులో ,తక్కిన యాక్టర్లకు ,ఆతని 'స్వగత సంభాషణలు ' విన పడవన్న మాట!
2) ప్రకాశముగా=స్వగతమై పోయిన తర్వాత తక్కిన వారితో ,మామూలుగా మాట్లాడుట ,::: సధారణంగా ,ఈ రెండు పదములూ "బ్రాకెట్ట్సులో + (,,,,,,,,,) రాసి ఉంచుతారు.
3) కోరస్ ::: అందరూ కలిసి ,పాడుట .:::ముక్త కంటము "తో ,ఏక గొంతుకతో ,,,
4)సూత్ర ధారుడు ,సూత్ర ధారులు,
5)తెర వెనుక , ::: వేదిక పైన ,"ఈ వేదికను అలంకరించిన వారు...." ,స్టేజీ ,రంగ స్థలము ,
6)సభా సదులు ,సదస్యులు ,ఆహూతులు ,ప్రేక్షకులు ,"ప్రేక్షక మహాశయులకు నమస్కారములు ."
7) (::: సాహితీ ప్రాంగణము ,కొలువు,ఆస్థానము,రాజాస్థానము , నిండు పేరోలగము ,రాజ సన్నిధి :::)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
"సాహితీ సమరాంగణ సార్వ భౌముడు "=శ్రీ కృష్ణ దేవ రాయలకు గల బిరుదు.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment