नानुडि

ఛలోక్తులు :::::
~~~~~~~~~~~~~~~
1) ఆలి పంచాయతీ రామాయణం ,పాలి పంచాయతీ భాగవతం. :::
2)ఇల్లే తీర్థం ,వాకిలే కైలాసం ,కడుపే కైలాసం . :::
3)ఇల్లే వైకుంఠం ,కడుపే కైలాసం . :::
4)ఇరుసున కందెన వేయక ,పరమేశుని బండి ఐనా కదలదు ,సుమ్మీ! .:::
5)చిన్ని నా బొజ్జకు ' శ్రీ రామ రక్ష ."
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
6) ఆడ బోయిన తీర్థం ఎదురయ్యి నట్లు . :::
7) గజమూ మిథ్య ,పలాయనమూ మిథ్య .:::
7)చమురు దం'దు'గ బాగవతం.:::(daMDuga)
8)చిల్లర SrIమహా లక్ష్మి .:::
9)లోగుట్టు పెరుమాళ్ళు కు ఎరుక. :::
10)తీర్థము,స్వార్థమూ కలిసి వచ్చినట్లు.:::
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

0 Comments:

Post a Comment