గ్రంథములు

పద మంజరి :::::::
,,,,,,,,,,,,(గ్రంథములు ) :::

1)ఉద్గ్రంధములు,వ్యాకరణములు ,షోడస కళా సంబంధములైన రచనలు ,
"ఆద్యంతము ఆ పద్య కావ్యము రస రమ్యముగా ఉన్నది."
2) కావ్యములు ,శృంగార కావ్యము ,
లక్షణ గ్రంధములు ,శాస్త్ర గ్రంధములు ,సిద్ధాంత గ్రంధములు ,
వేదాంత,ఉపవిషత్ , గ్రంధములు మున్నగునవి.
(:::) భక్తి కావ్యములు ,కీర్తనలు ,స్తుతులు మొదలైనవి.
గేయ కవితలు ,జాన పద ములు ,పల్లె పాటలు , ఇతిహాసములు ,పౌరాణికములు,
ఉద్గ్రంధములు ,గ్రంధములు
3) ఆధునిక రచనలు ,పద్యములు,గద్యములు ,
గ్రాంధికము ,వ్యావ హారికము ,వాడుక భాష ,ప్రాంతీయ భాషలు ,
4) ప్రాంతీయ నుడి కారము = "యాస "
("అతని మాటలు కాస్త ' యాస 'గా ఉన్నవి."
5)రచన ,రచనలు ,:::
కవిత్వము,భావ కవిత్వము ,అభ్యుదయ కవిత్వము ,బూతు కవిత్వము
రచయిత ,రచయిత్రి ,
కవి ,భావ కవి ,విప్లవ కవి
6) ఆధునిక కవి ,అభ్యుదయ కవి ,
(////) నాటకము ::: నాటక రచయిత ,
7)సినిమా ::: గేయ రచయిత , సినీ కవి ,సంభాషణల రచయిత
( సినీమా) :::' మాటలు,పాటల రచయిత '.
8)పత్రికలు ::: విలేఖరి,జర్నలిస్టు, రీడర్ ,క్రిటిక్, విమర్శకుడు ,
గ్రంధ సమీక్ష,పుస్తక సమీక్షలు::: సమీక్షకుడు ,
9) సినిమా ప్రి వ్యూ రచన ,
10)అవతార శీర్షిక , అవతారిక ,వ్యాసములు,శీర్షికలు,ప్రకటనలు ,
వార్తలు ,న్యూస్,
సంపాదకీయములు ,ముందు మాట ,మున్నుడి ,నవల ,నవలలు ,నవలా రచయిత ,.../రచయిత్రి ,
కథలు,కథానిక ,నాటిక ,నాటకము ,విమర్శ ,
కథా కథనము , నవలీకరించుట :::
అనువాదములు ,భాషాంతరీకరణముల్ ,ట్రాన్స్లేటర్సు ,
సినిమా ::: డబ్బింగులు ,డబ్బింగ్ రచయితలు ,
11) ప్రసంగములు ,రాజకీయోపన్యాసములు ,ఉపన్యాసము,
స్పీచ్ ఇచ్చుట ,లెక్చర్ దంచుట ,
12) హాస్య రచనలు,(వికట కవి) జోక్సు ,కార్టూన్లు ,

0 Comments:

Post a Comment