proverbs

1) బ్రహ్మ విద్య :::
"అదేమైనా బ్రహ్మ విద్యా?,నేర్చుకో లేక పోవడానికి." :::
2)స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవములు
3)"అక్షరం పర బ్రహ్మ,"
4) "అన్నం పర బ్రహ్మ. " ,
అన్నము 'పర బ్రహ్మ 'స్వరూపము." :::
5)బ్రహ్మ సూత్రములు,బ్రాహ్మ్యము లు.
6)బ్రహ్మ జ్ఞాని(అన్నీ తెలిసిన వాడు.):::
7)బ్రహచారి ముదిరినా ,బెండ కాయ ముదిరినా దండగ. ...
8)బాల వాక్కు ,బ్రహ్మ వాక్కు.
9)"అహం బ్రహ్మాస్మి! అంతా మనకే రానీ! "
10)బ్రహ్మాస్త్రము (తిరుగు లేనిది.)/
రామ బాణము .
11)"బ్రహ్మ కడిగిన పాదము."
12) తెలిసే వరకు బ్రహ్మ విద్య,తెలిసిన తర్వాత కూసు విద్య.

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; s

0 Comments:

Post a Comment