పసిడి పలుకులు

పలుకులు :::
,,,,,,,,,
1)బంగరానికి తావి అబ్బినట్లు.
2)పలుకే బంగారమయ్యేనా?!
3)బంగారు బొమ్మ.=చక్కని చుక్క=అందాల భరిణ=అపరంజి బొమ్మ.
4)"శ్రీరాముడు మంచి బాలుడు. అతడు మేలిమి బంగారం."
5)ఆమె బంగారు పూలతో పూజ చేసుకున్నది,అందుకే అంత మంచి మొగుడు లభించాడు."
6)ముంగొంగు పసిడి=కొంగులో కట్టు కున్న బంగారం వలె,"కోరికలన్నీ తీర్చేది."
7)"బంగారం బంకలు సాగుతుంది."
భాగ్య వంతులు,అదృష్ట వంతులు)
8)పసిడి వన్నె చాయ(ఆమె మేను బంగారు రంగు.)
9)వడ బోసిన బంగారం.=నిఖార్సు ఐన స్వర్ణం(=వాడి ప్రవర్తనకు వంకలు పెట్టొద్దు,వాడికేం?,వడబోసిన//మేలిమి బంగారం.)
10)బొడ్డులో బంగారంతో పుట్టాడు./బొడ్లో వరాలు పోసుకుని పుట్టావా?
11) "పట్టిందల్లా బంగారమౌతున్నది."
12)ఎక్కడైనా ,ఎవరైనా బంగారం తింటారా?
13)బంగారు గుడ్లను పొదిగే బాతు .
14)స్వర్ణాంధ్ర ప్రదేశము మనదే!
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

0 Comments:

Post a Comment