vinnapamulu 2

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


విన్నపములు ---2 ;;;
''''''''''


1) అల్లరి పిల్లడు , ముద్దు గుమ్మడు ;;;
వ్రేపల్లియకు 'అల్లారు ముద్దు కదే!
గుజ్జన గూడుల ఆటల జోడీ!
వీడేనమ్మా! చిన్ని కృష్ణుడు ! //


2)పొడుపు కథలలో "ప్రశ్నార్థకమే!"
విడుపు కథలలో "సమాధానమే!"
కోలాటాల క్రీడల సందడి!
వీడేనమ్మా! చిన్ని కృష్ణుడు ! //;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

0 Comments:

Post a Comment