సంకురుమయ్యకు స్వాగతము

సంకురుమయ్యకు స్వాగతము '''''''''''''''''''1)మలబరి చెట్లు,చీనాంబరములు::: పట్టు చీరల పట్టపు రాణులు::: హంగు,రంగుల ఆర్భాటములతొ ::: పేరంటాళ్ళు బయలు దేరిరి :::  
2)(అను పల్లవి);;; '''''''''''''''
స్వాతి చిప్పల కుంకుమ భరిణల ;;; పసుపు,కుంకుమలు నింపుదుమమ్మా! // 
3) గొబ్బెమ్మలలో ముత్తెపు పువ్వులు ;;; సంకురుమయ్యకు స్వాగతము ! ;;;  
మకర సంక్రమణ శుభ వేళలలో వెల్లి విరిసినవి ఆనందములు! ;;; //  
4)నింగిని తాకే సంతోషాలు వెల్లి విరిసిన సంబరమ్ములు ;;; ప్రతి హృదయానికి పులకిత హర్షం ;;;
పండుగ వేడుక,మన వాడుకలు ;;; //

0 Comments:

Post a Comment