ఒక బ్లాగును చదివాను!

http;//sirichandana.blog

అనే బ్లాగును చూసాను.
శిరీష ,హైదరాబాద్ ,ఉద్యొగిని ,బ్లాగులో తన భర్త,కుటుంబ ,బంధువుల వివరాలను పొందు పరిచారు. వీణాధారిణి ఐన "పార్వతీ దేవి ఫొటో కింద ,బ్లాగ్రచనల పట్టికను ఇచ్చారు.
ఎన్నో అందమైన ప్రకృతి ఫొటోలు ,ఆమె సున్నితమైన అభిరుచికి తార్కాణాలు.
ఎన్నో సామెతలను, ఆహార పదార్ధాలు, వగరా వివరాలన్ని ఫొటో సహితంగా కన్నుల పండువుగా ఉన్నాయి. ఆమెకు ఇష్టమైన బ్లాగులు


"""""""""""""""""""""""""""""'''
అనేక తెలుగు సామెతలు మనలను అలరిస్తాయి.
మల్లిక్ కార్టూనులు,వగైరాలతో నేత్ర పర్వం చేసే బ్లాగు ఇది.


ముగ్గులు,మెహిందీ బొమ్మలు కొన్నిటిని ఇందులో ఉంచడము ప్రత్యేకత.
ఐతే ఈ బ్లాగులో "తెలుగు"ను, ఇంగ్లీషు లిపిలో ఉంచారు.
ఒక బ్లాగును చదివాను!

0 Comments:

Post a Comment