అక్షరములకు అర్చన

అక్షరము,భావ శిశువులకు

తల్లి ఒడి వంటిది

అందుకే నేను

అక్షరములను ప్రేమిస్తాను

0 Comments:

Post a Comment